четвъртък, 25 август 2011 г.

Лятна луна




лятна луна цял ден
на същото място
като вчера



вторник, 23 август 2011 г.

Далечината




безброй копнежи
пробягват
по слънчевата пътека



*Като илюстрация е използвана картина на Йожен Делакроа - "Морето от височините на Диеп"; The Sea from the Heights of Dieppe. 1852. Oil on cardboard, mounted on wood. Louvre, Paris, France.