четвъртък, 19 май 2011 г.

Светлее радосттапролетен дъжд
в капчици
светлее радостта

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Диалогът създава пътеки. Мостът познава и двата бряга, помни реката, която ги разделя, но и какво свързва разделеното.