четвъртък, 15 декември 2011 г.

Стара снимкастара снимка
надвесено над времето
собственото ми лице ме гледа

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Диалогът създава пътеки. Мостът познава и двата бряга, помни реката, която ги разделя, но и какво свързва разделеното.