четвъртък, 21 януари 2010 г.

Тук-ТамДокато вали сняг
хем го има света
хем го няма


Белотата
Дълга зима
но белотата
не уморява


Непроницаемото
Сняг
черно-бял светът
и пак неясен


четвъртък, 7 януари 2010 г.

Без брягот погледа започва пътят
без бряг
 надежда

Сняг и надежданова надежда
натрупва снега
и забравя за нея


сряда, 6 януари 2010 г.

Меко пада снегът
меко пада снегът
сякаш не съществува
болка

Графикавали сняг
само бяло
не липсват цветовете