четвъртък, 28 април 2011 г.

Ни тук ни тамНи тук ни там
светът се ражда
помежду ни

сряда, 20 април 2011 г.

Благодарност
всяко пролетно листенце
безшумна
молитвасряда, 13 април 2011 г.

Нетърпение 

лодки край брега
отраженията
аха да отплуват


 
* Като илюстрация е използвана репродукция на картината "Зелената Дори" ("GREEN DORY" 40" x 40" on canvas) на художничката Анн Пикърд Anne Packard ;

неделя, 10 април 2011 г.

Пролетни гласовепролетни гласове
плахо сред тях
и надеждата


четвъртък, 7 април 2011 г.

Край вишнатаИз цикъла хайбуни:
Заради цъфналите вишни

ІV


Въпреки че вече цели седем години се мъчил да напише хайку за разцъфналите вишни така и не успявал. Поетът не бил доволен от стиха си както и да го променял. Докато един ден при случайна разходка застанал пред най-красивото дърво - неистово, въторжено разцъфтяло с всяка една своя вейчица.

За първи път от седем години насам забравил за стихотворението си, забравил за неуспеха, огорчението, усилята, известните думи на класиците, дори за страха си. Цял бил обзет само от чудото на гледката.

Дълго стоял и захласнато съзерцавал, а времето го заобикаляло.

Като се налюбувал станал тихо и си отишъл.

Не е нужно повече
стига да се възхитиш
и да отминеш* Като илюстрация са използванани репродукция на Vincent van Gogh, Flowering Plum Tree, 1887 и Ando Hiroshige Kameido Ume (Japanese apricot) Garden 1857, from the series One Hundred Famous Views of Edo;

сряда, 6 април 2011 г.

Как се става поетИз цикъла хайбуни:

Заради цъфналите вишни


ІІІ

Поет цели седем години писал едно хайку, посветено на разцъфналите вишни, но все не постигал онова, което искал да изрази с цялата си душа.

Най-сетне, в прекрасен пролетен ден, заставайки под разцъфнала вишна се разридал безпомощно като дете.


Радостта казала е всичко
преди нас
за цъфналите вишни* Като илюстрация е използвана репродукция на картината на Винсент Ван Гог "Вишнева клонка" 

вторник, 5 април 2011 г.

Как се цъфтиИз цикъла хайбуни:

 

Заради цъфналите вишниПоет цели седем години писал едно хайку. Узнал случайно за това друг се възмутил:

- Та това противоречи на духа на хайку - то не е бавно растене на бисер, а натъкване на златна прашника - или я съзираш или не. Да се пише хайку цели седем години е загуба на живот! Може да се наслаждаваш и мислиш за едно стихотворение цял живот, но трябва да го създадеш с едно дихание.

Гневно замахнал цял почервенял и въздъхнал:

За да кажеш всичко
както трябва
само това кажи

Парадоксално макар и да бил автор на стотици, дори хиляди стихотворения, хората го запомнили единствено с това тристишие.

* Като илюстрация е използвана репродукция на картината на Винсент Ван Гог "Вишнева клонка в стъклена ваза"

понеделник, 4 април 2011 г.

Разцъфналото стихотворениеИз цикъла хайбуни:

Заради цъфналите вишни


I

Един поет цели седем години се отдал да довършва хайку стихотворение за разцъфнали вишни – ту махал, ту прибавял нещо – ставало или твърде игриво, или твърде натъжавало, каквото и
да се получило не оставал наистина доволен и ден след ден настойчиво го пренаписвал.


Пишел ли пишел все същото стихотворение, то упорито му се изплъзвало в последния момент и така въпреки старанието си изтерзания човек, никога не успявал да успокои четчицата си с туш.

И така докато една пролет застанал тревожен пред удивително красиво дърво отрупано в цвят, та чак не се виждали клонките – сякаш цветът вибрирал във въздуха. Тогава свенлива девойка се приближила и му подарила едно отронило се цветче:

- Никога не съм виждала някой така влюбено да гледа, така да се радва и скърби във възхитата си – багодаря ви!

И произнесла следното стихотворение:

Знам цветът ще падне
и все пак
вярвам че е вечен

След което спокойно се отдалечила безмълвно.

Поетът добре разбрал думите й и прошепнал:Подари ми цвете
след три дни повехна
но пак цял живот до мен цъфти*Като илюстрация е използвана репродукция на картината на Ван Гог "Разцъфнала клонка"