вторник, 29 юни 2010 г.

Пред безкрая

нищо не привлича така както
мълчанието
на безкрая

петък, 25 юни 2010 г.

Пороят

колко
те обичам?
виж пороя вън


петък, 18 юни 2010 г.

Отново в къщиотново в къщи
само по обувките личи
че били сме някъдепетък, 11 юни 2010 г.

При гласа на потоказабравя се гнева
там при гласа на
потока
 
 
 
 
* За илюстрация към стиха е използвана картина от Дейвид Данлоп "Водата" 2010, взето от: www.DavidDunlop.com


 
 

петък, 4 юни 2010 г.

ПОРТРЕТ НА БЕЗКРАЯ

                    


                  ПОРТРЕТ НА БЕЗКРАЯ
                                        виждаш капчица проблясва
                                                          пред теб и в тебе