понеделник, 27 август 2018 г.

Тук са...
камъните тук са
тополите тук са
морето тук е
 

всичко на своето място
 

сред тях
и аз търся
тук
 

своето мястонеделя, 26 август 2018 г.

Завръщанеот всеки път
можеш да се завърнеш
в себе си