сряда, 11 септември 2013 г.

Сянкасянка
препречва пътя
на мравка