петък, 19 септември 2014 г.

Подреждане на нощното шкафчеизлишни вещи
а спомените
така необходими