петък, 23 ноември 2012 г.

Изваяно във вода

 
 
съдбата иска така
вае от вода
никога напълно тук
никога единствено сега
вода
неуловима
позирна
но и жива
 
 

вторник, 20 ноември 2012 г.

Привечерна тишинапривечер
накъдето и да поемеш
застига те тишина


петък, 9 ноември 2012 г.

Сянка без следапрелита всичко
сянка без следа
над
 невъзмутимя покой
животът
остава
недокоснат 
ласка след ласка
примамва смъртта


вторник, 6 ноември 2012 г.

Оловен войниколовен войник
в антиквариата
моите бяха пластмасови