събота, 26 декември 2015 г.

Златната ябълкаоткраднах златната ябълка
парче от
коледната питкавторник, 22 декември 2015 г.

22 декември
22 декември
най-краткият ден
едва купувам подаръци за всичкичетвъртък, 17 декември 2015 г.

Първи хлад
първи хлад
усетих чужд аромат
по страните ти