четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Старият дувароще е там на стария дувар
тебеширеният надпис 
надрасках го като дете