сряда, 29 юни 2016 г.

Ябълка петровка

 
 


ябълка пертровка
меден вкус и
от безчетните поздрави
 
 
 


сряда, 15 юни 2016 г.

Облак

 
 


облак
по целия път ме следва
с безброй образи