понеделник, 12 май 2014 г.

Красотата ни подкупва
красотата ни подкупва
безброй обещания дава за щастие

и докато е тук

как леко се живее
и колко скъпи ни са дните

нима не е измама
бяскавото лустро
нима не дебне ужасът отвред

но в чудото на красотата

пленен забравяш всичко
макар да е крушение дългият ни път

какъв великолепен крах

без милост пропилени
толкова усилия нахалост

безсмислето не може да се победи


но красотата прави съществата да сияят
сякаш е възможен
смисъл

така измамени и заслепени
отчаяни
живеем сякаш сме спасени
сакаш
сме свободни

сякаш е по силите ни
без да рухнем
красотата да понесем